PÅRØRENDEGRUPPER

Tilbud til dig, der er pårørende til et familiemedlem, som har demens.

I en pårørendegruppe kan man mødes med andre ligestillede og drøfte hverdagens glæder og sorger, som pårørende til en person med demens. Når man kommer i en pårørendegruppe, får man støtte og forståelse fra andre ligesindede og man får mulighed for at udveksle tanker og handlemuligheder.

 • En pårørendegruppe består af 6-7 deltagere.
 • Gruppen er drevet af 1-2 frivillige, de frivillige har viden om demens eller egne erfaringer.
 • Gruppen er et gratis tilbud.
 • Gruppen mødes typisk 2 gange om måneden og varer 2 timer.

Ønsket med grupperne er først og fremmest, at man møder andre i samme situation, hvor man sammen kan udveksle tanker, frustrationer, glæder og sorger.

Vi har lige nu 3 grupper i Maribo kørende – som man er velkommen til at blive en del af.

 • Gruppe 1 er første torsdag i måneden kl. 13.30-15.30
 • Gruppe 2 er torsdage i ulige uger kl. 11.00-13.00
 • Gruppe 3 er torsdage i ulige uger kl. 16.00-18.00

Tirsdag d. 20 oktober 2020 opstarter vi en ny gruppe i Nakskov (Hvis du kunne have interesse i at blive en del af denne gruppe, så kontakt os gerne)

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:

Frivilligkoordinator Alice Beinthin

Tlf.: 26828711

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden