PÅRØRENDEGRUPPER

Tilbud til dig, der er pårørende til et familiemedlem, som har demens.

I en pårørendegruppe kan man mødes med andre ligestillede og drøfte hverdagens glæder og sorger, som pårørende til en person med demens. Når man kommer i en pårørendegruppe, får man støtte og forståelse fra andre ligesindede og man får mulighed for at udveksle tanker og handlemuligheder.

  • En pårørendegruppe består af 6-7 deltagere.
  • Gruppen er drevet af 1-2 frivillige, de frivillige har viden om demens eller egne erfaringer.
  • Gruppen er et gratis tilbud.
  • Gruppen mødes typisk 2 gange om måneden og varer 2 timer.

Ønsket med grupperne er først og fremmest, at man møder andre i samme situation, hvor man sammen kan udveksle tanker, frustrationer, glæder og sorger.

Vi har lige nu 3 grupper i Maribo kørende – som man er velkommen til at blive en del af.

  • Gruppe 1 er første torsdag i måneden kl. 13.30-15.30
  • Gruppe 2 er torsdage i ulige uger kl. 11.00-13.00
  • Gruppe 3 er torsdage i ulige uger kl. 16.00-18.00

I Nakskov har vi 1 gruppe kørende – som man er velkommen til at blive en del af.

  • Gruppe 4 er tirsdage i ulige uger fra 10.00-12.00 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:

Projektmedarbejder Anne Riis

Tlf.: 26828711

Nyheder