CTU – Center for Trivsel og Udvikling

CTU er et projekt i samarbejde mellem Den Boligsociale Fond og Lolland og Guldborgsund kommuner, finansieret af midler fra Socialstyrelsen. Rambøll er evaluator.

CTU er tilbud for børn og unge i alderen 10-25 år som kommer fra hjem med rusmiddelproblematikker.
Formål er at øge resiliens, mestring og trivsel for de involverede parter.
Henvisninger/henvendelser kan komme fra fagpersoner, familie mv. samt fra børn og unge selv.

Tilbud i projektet:
CTU tilbyder individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, netværksdannelse, familiesamtaler, åbne tilbud, digital chatrådgivning, deltagelse i Frivilligkorpset, arrangementer ferie/fridage i ”Viden for Sjov”, ungecafe, nada-behandling m.m.
Samtaleforløb foregår på diverse skoler, uddannelsessteder, i vores lokaler i Nakskov og de lokaler vi låner i Nykøbing og Maribo. Alle kan henvise/henvende sig. Vi behøver blot fornavn, by eller skole/uddannelsessted og et telefonnummer. Aftaler om tid og sted aftales derefter over SMS. I en uforpligtende forsamtale drøftes kriterier og vilkår for deltagelse samt den unges behov, ønsker og motivation.
Antal og hyppighed af samtaler vurderes løbende i forhold til behov.

Viden for sjov
Fra april og til og med efterårsferien 2019 afholder vi aktiviteter for børn. Baggrunden er at vi møder børn, som har meget skolefravær og ikke bryder sig om skolefag. Ved at blive introduceret for emner indenfor natur, historie, biologi, naturvidenskab, kunst m.m. får de mulighed for at blive indført i emnerne på en sjovere måde og møder andre børn, med tilsvarende udfordringer i tilværelsen. Flere har begyndende socialangst, som kan imødegås ved at de rystes sammen og får nye venner.

Frivilligkorps
Frivilligkorpset er tidligere deltagere af CTU, som nu er blevet frivillige i CTU. De tager bl.a. ud på skoler og fortæller om en opvækst med alkohol i familien, om tabuisering og om at kunne få hjælp. Frivilligkorpset deltager også som hjælpere til ”viden for sjov” arrangementerne og er i gang med at udvikle på nye ideer til at nå børn og unge.

Kraftværk som valgfag
Vi har i skoleåret 2018/2019 kørt valgfaget Kraftværk på en skole i Rødby. Kraftværk er en del af CTU, og har fungeret som et alternativ til behandlingssamtalerne, idet det har været en mere fri deltagelse, som ikke nødvendigvis er fokuseret på problemområder. Det har ligeledes fungeret som en indgang til kendskab til vores behandlingstilbud.

Lean On Me
Vi har startet en lokal online chat på Lolland/Falster. Chatten hedder Lean On Me og den henvender sig til de unge på Lolland og Falster, der har brug for nogen at tale med. Det er naturligvis endnu en vej for de unge der kommer fra hjem, hvor der er, eller har været en misbrugsproblematik, til at kunne tage hul på problematikken med én som tager dem alvorligt, samtidig med at de kan være anonyme. Her vil de ligeledes kunne få vejledning om, hvilken hjælp de kan få igennem CTU. Men chatten er til alle unge, som har brug for nogen at tale med og de vil blive mødt af nogle omsorgsfulde, nærværende frivillige med gode skriftlige lytte-egenskaber. Adgang til chatten sker via www.ungtilung.com/lf og til at starte med er chatten åben hver tirsdag fra 19-21.

Unge-café
Vi har haft en Unge-Café, delvist drevet af frivillige deltagere, i lokalerne i Jernbanegade 1 i Nakskov. Cafeen er i gang med at gennemgå en udvikling, så den får en ny og forbedret form. Mere info følger snarest.

Kontakt os gerne, hvis der ønskes information om vores tilbud eller for en drøftelse af samarbejde og muligheder.

Medarbejdere:

Tea Skailand (Cand. pæd i pædagogisk psykologi)tlf. 28 15 22 44 – Mail: ts@boligsocial.dk

Jane Touzari (Aut. Psykolog): tlf. 23 81 06 50 – Mail: JT@boligsocial.dk

Brian Rasmussen (Behandler): tlf. 28269340 – Mail: Br@boligsocial.dk

Frivilligkoordinator
Alice Beinthin: 26 82 87 11 – Mail: ab@boligsocial.dk

 

Facebook: CTU Lolland/Falster

Læs projektbeskrivelsen her.

 

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • Stilling som barselsvikar i CTU

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation? Brænder du for socialt udsatte børn og unge? Vi søger en barselsvikar som behandler fra 1. september i Den Boligsociale Fonds projekt Center for trivsel og udvikling på Lolland-Falster. Faglige kompetencer: Relevant uddannelse (psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller […]

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden

Sider

Sider