CTU

Center for Trivsel og Udvikling for børn og unge på Lolland-Falster

CTU er et samarbejde mellem Den Boligsociale Fond og Lolland og Guldborgsund kommuner, finansieret af midler fra Socialstyrelsen. Rambøll er evaluator.

CTU er tilbud for børn og unge som kommer fra hjem med rusmiddelproblematikker.

I Lolland er tilbuddet til børn og unge i alderen 8-25 år. I Guldborgsund er det til unge i alderen 15-25 år.

Formålet er at øge resiliens, mestring og trivsel for de involverede parter.

CTU fortsætter i sin aktuelle form foreløbigt frem til 2024.

Henvisninger/henvendelser kommer fra fagpersoner, familier samt fra børn og unge selv.

Tilbud i projektet:

CTU tilbyder individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, netværksdannelse, familiesamtaler, digital chatrådgivning, Nada-behandling m.m.

kontaktctu@boligsocial.dk

Nyheder