Foreningen Den Boligsociale Fond

Den Boligsociale Fond blev stiftet i 2000 som en frivillig forening af en gruppe engagerede mennesker, som arbejdede indenfor den sociale sektor.

Baggrunden var et flerårigt projektarbejde om ”frie boligformer”. Her var formålet at udvikle nye boligformer som både imødekom boligbehovet hos mennesker, som ønskede at bo anderledes, og samtidig udvikle et fællesskab.​

Formålet var og er, at Den Boligsociale Fond skulle være initiativtager til nye boformer og nye arbejdsmetoder.​

Det første projekt var opførelsen af Planetstien – et nyt botilbud til borgere med en psykisk lidelse i Hillerød – i samarbejde med det daværende Frederiksborg amt. Boformens udformning og tilgangen til arbejdet var inspireret af ”frie boligformer”. Den Boligsociale Fond gennemførte et femårigt udviklingsprojekt sammen med amtets socialpsykiatriske tilbud Orion. Projektet blev finansieret i fem år af Socialministeriet. Efter de fem år og nedlæggelsen af amtet blev Planetstien overtaget af Region Hovedstaden.​

I 2005 opførte Den Boligsociale Fond et bofællesskab i Nakskov på Heesvej, finansieret af den daværende pulje om ”skæve boliger”, som er statens forsøg på at udvikle nye boformer til mennesker med særlige boligbehov. Heesvej er omdannet til en selvejende institution, baseret på et samarbejde med Lolland kommune. Den Boligsociale Fond varetager driften og det boligsociale arbejde.​

Den Boligsociale Fond har sideløbende arbejdet med udviklingen af nye boformer som inspiration til kommuner og boligorganisationer.​

Siden 2005 har Den Boligsociale Fond igangsat en række metodeudviklingsprojekter, hovedsaligt finansieret via statslige puljer, men også med tilskud fra kommunernes §18-midler til frivilligt socialt arbejde og §79-midler til ældrearbejde.​

Det startede i Hillerød med frivilligt arbejde i tilknytning til Planetstien, og har siden udviklet sig til at omfatte en række projekter i Lolland kommune, hvor der i 2012 som følge af aktiviteterne blev oprettet et lokalkontor. Senere er der kommet aktiviteter i Guldborgsund, Slagelse og Næstved kommuner.​

Den Boligsociale Fond har som almennyttig og frivillig forening fra starten været baseret på et medlemsdemokrati, hvor medlemmerne på den årlige generalforsamling vælger bestyrelsen. Alle med interesse for Den Boligsociale Fond kan ansøge om medlemskab.​

Foreningen har projekter i flere dele af landet, bl.a. en række projekter i boligområder på Lolland og Falster. I mange af projekterne deltager frivillige fra lokalområdet. Læs mere om frivillige i foreningen her.​

Foreningen har siden 2000 indgået en administrationsaftale med Konsulentkompagniet om sekretariats- og administrationsopgaver samt projektledelse og udviklingsopgaver.​

Læs om foreningens aktiviteter her.​

NYHEDER

 • Chatrådgiver

  Chatrådgivningen i UngTilUng-projektet udvikler sig hele tiden. Nu tilbyder Den Boligsociale Fond nu et særligt kursus for de frivillige chatrådgivere.

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • Bevar dig vel

  Bevar dig vel henvender sig til mennesker på Lolland med demens eller hukommelsesvanskeligheder og deres pårørende.

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden