Foreningen Den Boligsociale Fond

Den Boligsociale Fond blev stiftet i 2000 som en frivillig forening af en gruppe engagerede mennesker, som arbejdede indenfor den sociale sektor.

Baggrunden var et flerårigt projektarbejde om ”frie boligformer”. Her var formålet at udvikle nye boligformer som både imødekom boligbehovet hos mennesker, som ønskede at bo anderledes, og samtidig udvikle et fællesskab.​

Formålet var og er, at Den Boligsociale Fond skulle være initiativtager til nye boformer og nye arbejdsmetoder.​

Det første projekt var opførelsen af Planetstien – et nyt botilbud til borgere med en psykisk lidelse i Hillerød – i samarbejde med det daværende Frederiksborg amt. Boformens udformning og tilgangen til arbejdet var inspireret af ”frie boligformer”. Den Boligsociale Fond gennemførte et femårigt udviklingsprojekt sammen med amtets socialpsykiatriske tilbud Orion. Projektet blev finansieret i fem år af Socialministeriet. Efter de fem år og nedlæggelsen af amtet blev Planetstien overtaget af Region Hovedstaden.​

I 2005 opførte Den Boligsociale Fond et bofællesskab i Nakskov på Heesvej, finansieret af den daværende pulje om ”skæve boliger”, som er statens forsøg på at udvikle nye boformer til mennesker med særlige boligbehov. Heesvej er omdannet til en selvejende institution, baseret på et samarbejde med Lolland kommune. Den Boligsociale Fond varetager driften og det boligsociale arbejde.​

Den Boligsociale Fond har sideløbende arbejdet med udviklingen af nye boformer som inspiration til kommuner og boligorganisationer.​

Siden 2005 har Den Boligsociale Fond igangsat en række metodeudviklingsprojekter, hovedsaligt finansieret via statslige puljer, men også med tilskud fra kommunernes §18-midler til frivilligt socialt arbejde og §79-midler til ældrearbejde.​

Det startede i Hillerød med frivilligt arbejde i tilknytning til Planetstien, og har siden udviklet sig til at omfatte en række projekter i Lolland kommune, hvor der i 2012 som følge af aktiviteterne blev oprettet et lokalkontor. Senere er der kommet aktiviteter i Guldborgsund, Slagelse og Næstved kommuner.​

Den Boligsociale Fond har som almennyttig og frivillig forening fra starten været baseret på et medlemsdemokrati, hvor medlemmerne på den årlige generalforsamling vælger bestyrelsen. Alle med interesse for Den Boligsociale Fond kan ansøge om medlemskab.​

Foreningen har projekter i flere dele af landet, bl.a. en række projekter i boligområder på Lolland og Falster. I mange af projekterne deltager frivillige fra lokalområdet. Læs mere om frivillige i foreningen her.​

Foreningen har siden 2000 indgået en administrationsaftale med Konsulentkompagniet om sekretariats- og administrationsopgaver samt projektledelse og udviklingsopgaver.​

Læs om foreningens aktiviteter her.​

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden