nytaarskur_2016_237

Nytårskur med traditioner

Den traditionsrige Nytårskur på Lolland Falster blev afholdt i starten af februar. Igen i 2017 med fuldt hus i lokalerne i Nakskov, taler, fællessang og god mad.

Årets hovedtaler var sektorchef Allan Ruders, Lolland Kommune. I sin tale sagde han bl.a.:

”I beskæftiger jer både med sociale indsatser over for de mest udsatte og sårbare grupper i samfundet og med boligsociale aktiviteter til mennesker, der har vanskeligt ved at klare sig i en almindelig bolig uden hjælp, f.eks. på grund af psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed eller andre alvorlige personlige problemer.

I bidrager alle til udviklingen af nye metoder og til at udbrede viden om gode eksempler på boligsocialt arbejde. I tilbyder at træne og støtte lokale aktører i det boligsociale arbejde, og I kommer derud, hvor den offentlige indsats ikke rækker. I er helt uundværlige for kommunen.”

NYHEDER

 • Chatrådgiver

  Chatrådgivningen i UngTilUng-projektet udvikler sig hele tiden. Nu tilbyder Den Boligsociale Fond nu et særligt kursus for de frivillige chatrådgivere.

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • Bevar dig vel

  Bevar dig vel henvender sig til mennesker på Lolland med demens eller hukommelsesvanskeligheder og deres pårørende.

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden