Uddannelse som velværecoach

Foreningen Den Boligsociale Fond gennemfører i samarbejde med SIND Hillerød-Allerød en ny uddannelse som velværecoach til efteråret 2013.

Deltagere i uddannelsen er nuværende og tidligere psykiatribrugere.

Formål

At mennesker, der selv er kommet sig efter en psykisk lidelse, hjælper ligesindede til at opnå mere velvære og selvstyring i hverdagen.

Om uddannelsen

Mennesker, som er kommet sig efter en psykisk lidelse, har fundet veje til at forbedre deres velværeog fået nyttig viden om, hvordan de bedst kan forblive raske. Gennem uddannelsesforløbet omsættes denne ofte intuitive viden i bevidste strategier, der kan videreformidles til gavn for andre. Ved at arbejde med undervisningsmaterialet bliver deltagerne således bedre i stand til at coache andre frem til netop de velværeværktøjer, der virker for dem.

Velværecoachuddannelsen vil derfor i sit sigte og sin funktion være mere anvendelig i praksis for frivillige, der er kommet sig, og gerne vil gøre en forskel for andre psykisk sårbare mennesker på baggrund af erfaring og indsigt i tilværelsen med psykisk sygdom.

Indhold og temaer

De to kursusdage:

 • Hvad kan vi gøre for at skabe mere velvære i hverdagen? Præsentation af velværeredskaber.
 • Hvordan kan jeg passe på mig selv? Hvad er mine triggere? Hvad kan jeg gøre for at de ikke påvirker mig unødigt?
 • Deltagerne starter med at udarbejder deres egen velværebog, baseret på Wrap-principper.
 • Hvad er coaching? Præsentation af coachmodel (gro-modellen).
 • Coachingetik, herunder hvordan man indgår en aftale om coachsessioner – dvs. rammen om opgaven.
 • Coach – Coachee. Roller og opgaver, herunder hvem der er ansvarlig for hvad.
 • Teknik – især med fokus på at lytte og at stille spørgsmål.
 • Etablering af kontrakt mellem coach og coachee.

Arbejdsformer

Arbejdsform på kursusdagene er oplæg og øvelser. Deltagerne udarbejder deres egen velværearbejdsbog, som danner grundlag for coachingtræningssessionerne. Materialet vil senere danne ramme om kontakten mellem velværecoach og coachee.

Deltagerne arbejder sammen parvis omkring velværebogen. De træner coaching parvis med udgangspunkt i en dags arbejde.

Deltagerne vil blive pålagt hjemmearbejde med at afprøve egne strategier.

Træningsdagene:

Hjemmearbejde, oplæg og coachtræning.

Etablering og organisering af selvhjælpsgrupper.

Undervisere

Kursusleder er cand.pæd. og lifecoach Merete Dobusz. Som medundervisere bruges eks-brugere med erfaring fra frivilligt arbejde.

Uddannelsens varighed To hele dages undervisning og 6 x 3 timers træningssessioner.

Kontakt

Uddannelsen vil blive udbudt til sommer, men interesserede kan kontakte Bjørn Christensen bc@boligsocial.dk eller Ole Hagman – olehagman@youmail.dk

Nyheder

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • Stilling som barselsvikar i CTU

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation? Brænder du for socialt udsatte børn og unge? Vi søger en barselsvikar som behandler fra 1. september i Den Boligsociale Fonds projekt Center for trivsel og udvikling på Lolland-Falster. Faglige kompetencer: Relevant uddannelse (psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller […]

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden

Sider

Sider