Uddannelse som velværecoach

Foreningen Den Boligsociale Fond gennemfører i samarbejde med SIND Hillerød-Allerød en ny uddannelse som velværecoach til efteråret 2013.

Deltagere i uddannelsen er nuværende og tidligere psykiatribrugere.

Formål

At mennesker, der selv er kommet sig efter en psykisk lidelse, hjælper ligesindede til at opnå mere velvære og selvstyring i hverdagen.

Om uddannelsen

Mennesker, som er kommet sig efter en psykisk lidelse, har fundet veje til at forbedre deres velværeog fået nyttig viden om, hvordan de bedst kan forblive raske. Gennem uddannelsesforløbet omsættes denne ofte intuitive viden i bevidste strategier, der kan videreformidles til gavn for andre. Ved at arbejde med undervisningsmaterialet bliver deltagerne således bedre i stand til at coache andre frem til netop de velværeværktøjer, der virker for dem.

Velværecoachuddannelsen vil derfor i sit sigte og sin funktion være mere anvendelig i praksis for frivillige, der er kommet sig, og gerne vil gøre en forskel for andre psykisk sårbare mennesker på baggrund af erfaring og indsigt i tilværelsen med psykisk sygdom.

Indhold og temaer

De to kursusdage:

  • Hvad kan vi gøre for at skabe mere velvære i hverdagen? Præsentation af velværeredskaber.
  • Hvordan kan jeg passe på mig selv? Hvad er mine triggere? Hvad kan jeg gøre for at de ikke påvirker mig unødigt?
  • Deltagerne starter med at udarbejder deres egen velværebog, baseret på Wrap-principper.
  • Hvad er coaching? Præsentation af coachmodel (gro-modellen).
  • Coachingetik, herunder hvordan man indgår en aftale om coachsessioner – dvs. rammen om opgaven.
  • Coach – Coachee. Roller og opgaver, herunder hvem der er ansvarlig for hvad.
  • Teknik – især med fokus på at lytte og at stille spørgsmål.
  • Etablering af kontrakt mellem coach og coachee.

Arbejdsformer

Arbejdsform på kursusdagene er oplæg og øvelser. Deltagerne udarbejder deres egen velværearbejdsbog, som danner grundlag for coachingtræningssessionerne. Materialet vil senere danne ramme om kontakten mellem velværecoach og coachee.

Deltagerne arbejder sammen parvis omkring velværebogen. De træner coaching parvis med udgangspunkt i en dags arbejde.

Deltagerne vil blive pålagt hjemmearbejde med at afprøve egne strategier.

Træningsdagene:

Hjemmearbejde, oplæg og coachtræning.

Etablering og organisering af selvhjælpsgrupper.

Undervisere

Kursusleder er cand.pæd. og lifecoach Merete Dobusz. Som medundervisere bruges eks-brugere med erfaring fra frivilligt arbejde.

Uddannelsens varighed To hele dages undervisning og 6 x 3 timers træningssessioner.

Kontakt

Uddannelsen vil blive udbudt til sommer, men interesserede kan kontakte Bjørn Christensen bc@boligsocial.dk eller Ole Hagman – olehagman@youmail.dk

Nyheder

Nyheder