Grib Chancen Lolland/Falster

”Grib chancen” er et anderledes projekt for marginaliserede unge. Formålet med projektet er at sikre, at de unge kan fastholde erhvervsuddannelse eller arbejdsmarkedstilknytning.

Grib Chancen Lolland/Falster er et tilbud til unge mellem 15 og 30 år, der i en kortere eller længere periode har boet uden for hjemmet. Det kan være på nuværende tidspunkt eller tidligere i livet. De unge kan have boet forskellige steder som på institution, i plejefamilie eller andet.

I Grib Chancen er der ansat projektmedarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, ligesom vi benytter frivillige i stort set alle vores tilbud.

Grib Chancen har forskellige tilbud og derfor også forskellige muligheder for deltagelse. Alle tilbud har det sigte, at styrke den enkelte deltager i sin selvfølelse og personlige velvære. Vi har valgt at aldersdele gruppen, således at der er forløb for de 15 – 18-årige og for de 18 til 30-årige.

For de 15 – 18-årige har vi et forløb der hedder ”Hva’ snakker du om?” Formålet med dette forløb er støtte unge i alderen 15 til 18 år i overgangen fra ung til voksen, herunder at forberede de unge på, at ved at blive 18 år er det en ”anden verden” de skal leve i. Kravene til dem bliver større og ansvaret for dem og deres eget liv bliver markant anderledes. Endvidere er formålet at styrke den unge i sit personlige velvære og trygheden i sig selv. Herunder at den unge får arbejdet med sin identitet og måden at se sig selv på, samt at styrke og støtte den unge i relationsdannelse med andre unge.

I gruppen arbejdes der med deltagerens aktuelle udfordringer/problemstillinger inden for opsatte mål, hvilket være sig personlige, faglige og sociale mål. Der vil være gruppe 1 gang ugentligt af 3 timers varighed, og gruppen vil skifte mellem den ene gang at arbejde direkte ud fra de unges behov, hvor der den anden uge arbejdes ud fra temaer. Et forløb i denne gruppe strækker sig over 12 uger.

For de 18 – 30 -årige har vi forløbet ”Jeg tager chancen!”. Formålet med denne gruppe er at styrke den enkeltes selvværd, således at deltagerne får udviklet og styrket troen på egen indre værdi, egen væren og egen kunnen. Endvidere sættes der fokus på at deltageren får mod på, at tage et skridt nærmere uddannelse og/eller beskæftigelse, og for de der er i beskæftigelse, at deltageren bliver støttet i fastholdes af dette. I denne gruppe arbejdes med deltagerens aktuelle udfordringer/problemstillinger inden for de opsatte mål, hvilket være sig personlige, faglige og sociale mål. Trods det, at der overordnet set arbejdes på alle 3 niveauer, så vil det absolutte fokus i denne gruppe ligge på det personlige og det sociale plan, hvor den faglige udvikling mere kommer som en sidegevinst gennem det, at begynde at sætte sig mål og herunder begynde at tro på, at håb og drømme for fremtiden er mulige at opnå.

I denne gruppe mødes vi 1 gang ugentligt af 3 timers varighed, hvor der den ene uge arbejdes ud fra de unges aktuelle udfordringer og behov, og hvor vi den anden uge arbejder med temaer. Et forløb i denne gruppe strækker sig over 12 uger.

Individuelle forløb er en mulighed for alle deltagere i Grib Chancen. I individuelle forløb er der mulighed for i et mere lukket rum at tale om udfordringer/problemstillinger af mere personlig karakter. Det vil være en vurdering mellem deltageren og projektmedarbejderen om et individuelt forløb vil være relevant for den enkelte. Et individuelt forløb vil typisk løbe over 8 – 10 samtaler, naturligvis med mulighed for forlængelse, hvis det vurderes at deltageren vil profitere heraf.

Motion og trivsel er et forløb der rette sig mod de unge over 18, men med mulighed for at vi også kan lave noget for unge under 18, hvis behovet opstår. I motion og trivsel træner deltagerne sammen med andre, hvor de efterfølgende taler i fællesskab om, hvordan de har det. Dette forløb henvender sig til de unge der ønsker motion, men som også har behov for andet end gruppe alene.

Body Treatment er et tilbud til unge som i forvejen er tilknyttet Grib Chancen. Det er et online tilbud om kost og motion, hvor der ud fra den enkeltes situation bliver skræddersyet både et kost – og træningsprogram. Som deltager i Grib Chancen kan man visiteres til dette tilbud, som løber over 10 uger.

NADA er et tilbud til alle deltagere i Grib Chancen. NADA er øreakupunktur, som har både en afslappende og beroligende effekt. NADA kan endvidere have en regulerende indvirkning på blandt andet stress, angst, depression og søvnrytme. NADA gives i gruppe på fast tidspunkter, men kan også efter aftale gives individuelt.

Fælles spisning foregår en gang om måneden på tværs af alle tilbud i Grib Chancen. De unge vil selv være med til at handle og lave mad. Der vil være fast tilmelding og en lille egenbetaling.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kontakt:

Lea Nielsen på tlf.:27153274 

Du er også meget velkommen til at kigge på vores facebookside: Grib chancen Lolland/Falster, hvor vi jævnligt skriver opslag og hvor du også kan se igangværende og kommende begivenheder. Endvidere vil du også kunne læse mere om de forskellige tilbud på vores facebookside.

 

 

 

NYHEDER

 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden