Frisk

Projekt FRISK har eksisteret siden 2009 i Kløvervænget i Nakskov. Her har 20 ældre beboere skabt et unikt rum for hygge og socialt samvær. Formålet er at afhjælpe ensomhed blandt ældre beboere i deres boligområde.​

Mange ældre bliver socialt isolerede i deres bolig, hvis de ikke formår at skabe fællesskaber med andre, dér hvor de bor – f.eks. efter ophør på arbejdsmarkedet, ægtefælles død, børnenes fraflytning fra byen eller gradvist nedsat bevægelseskraft. Mange ældre har imidlertid både viden og kompetencer, som stadig kan udnyttes til gavn for dem selv og for deres boligområde.​

Med projektet involveres de ældre beboere med at organisere og deltage i aktiviteter, som de selv er interesserede i. ​Det kan f.eks. være:​

·​oplysende arrangementer med foredrag og diskussion,

·​oplevelsesarrangementer med underholdning og udflugter

·​mobiliserende arrangementer med information, træning og organisering af aktiviteter.​

Afhængigt af arrangementets karakter er der deltagerbetaling.

Der organiseres uformelle netværk, og de ældre kan selv blive uddannet som frivillige aktivitetsledere.​

Efterhånden som aktiviteterne udvikler sig, er det hensigten at nogle af de ældre bliver ressourcepersoner i boligområdet, f.eks. som ”Reservebedsteforældre” (se mere her) eller ”Bedste Venner” (se mere her), eller aktive i beboerorganiseringen.​

Resultaterne i Nakskov har været så gode, at projekt FRISK er udvidet til også at give andre ældre medborgere, som bor i almene boligområder i Lolland og Guldborgsund kommuner samme mulighed for brugerstyrede aktiviteter.​

Desuden har projekt FRISK​samlet erfaringer i et hæfte med konkret viden om det frivillige arbejde med og for ældre.​Hæftet er ment som inspiration og som guide til at skabe gode fællesskaber og udføre frivilligt arbejde der kan være til gavn og glæde for alle (læs mere her).​​

Der er fortsat brug for frivillige tovholdere, som har lyst til at starte lignende projekter op i fællesskab med projekt FRISK (læs mere her).​

Projektkoordinator: Thomas Winther​

Tlf.: 30 57 29 77

Mail: tw@boligsocial.dk

2_63

Deltagere i FRISK i Kløvervænget i Nakskov var i april 2014 på udflugt til et af landets eneste tilbageværende klostre, nemlig Sct. Birgitta klostret i Maribo.​

3_62

4_61

Og så var der tøndeslagning (fasteavn 2012)!​

5_60

6_59

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • Stilling som barselsvikar i CTU

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation? Brænder du for socialt udsatte børn og unge? Vi søger en barselsvikar som behandler fra 1. september i Den Boligsociale Fonds projekt Center for trivsel og udvikling på Lolland-Falster. Faglige kompetencer: Relevant uddannelse (psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller […]

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden

Sider

Sider