Nye muligheder for ældre med demens

Den Boligsociale Fond har modtaget tilskud fra Socialministeriet til et nyt tre-årigt projekt, som skal styrke livskvaliteten for mennesker med demens samt deres pårørende.

Projektets formål er at udvikle en ny model og afprøve nye metoder i det frivillige sociale arbejde med mennesker med demens og med deres pårørende. Målet er, at de pågældende opnår større livsglæde i dagligdagen og en stabilisering i livet, som er med til at forebygge udviklingen af demens. På den måde kan de pågældende blive længere i eget hjem, og udviklingen af depressioner kan forebygges.

Sideløbende vil arbejdet med de pårørende have som formål, at de pårørende bliver bedre til at hjælpe de demente familiemedlemmer mere varigt, og give de pårørende et bedre liv, som forebygger fysisk og psykisk nedslidning.

Målgruppe

Projektets målgruppe er 50-70 årige med demens, som fortsat bor hjemme samt 60-80 årige som bor på plejecentre. Formålet er at de kan bevare funktionsevnen og skabe størst mulig selvbestemmelse, så de kan forblive i eget hjem. Endvidere er pårørende til hjemmeboende med demens en særkilt målgruppe i projektet.

Formålet med projektet er at udvikle en fælles model mellem en frivillig organisation og det kommunale ældreområde om en styrket indsats, rettet til mennesker med demens. Modellen vil kunne anvendes af andre kommuner og organisationer.

Metoder og aktiviteter
Projektets metoder er peer to peer-tilgang, hvor mennesker med erfaring med demens hjælper andre mennesker med demens. Det gennemgående redskab er en velværeplan, som er udviklet af Mary Ellen Copeland, kaldet Wellness Recovery Action Plan. Den anvendes til at opstille og realisere håb for den enkelte. Endvidere anvendes gruppelæringsforløb demente imellem og fælles grupper af demente og pårørende som nye metoder.

Aktiviteterne omfatter individuel peer to peer, hvor det frivillige arbejde foregår i hjemmet og i grupper, hvor ligestillede møder, både mennesker med demens og pårørende.

Aktiviteterne foregår på et plejecenter for ældre mennesker med demens og i lokalsamfundet (frivilligcenteret) for mennesker med demens, som er bor hjemme.

Yderligere oplysninger: Merete Dobusz, mobil 2193 6324.

NYHEDER

 • Invitation til debatmøde og generalforsamling

  Debatmøde og generalforsamling Mandag den 13. maj 2019 kl. 18.00 Frivilligcenteret, Hoskiersvej 17, 1., Nakskov Oplæg af Anne Riis Frivilligt arbejde med mennesker med hukommelsesproblemer Kl. 19.00 Generalforsamling Dagsorden iflg vedtægterne Fælles spisning Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april 2019 Af hensyn til spisningen vil vi gerne […]

  Læs hele nyheden
 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • Stillinger

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation?
  Så er stillingen som rådgiver/behandler i Den Boligsociale Fonds projekt Center for Trivsel og udvikling på Lolland-Falster måske noget for dig?

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden