Nye muligheder for ældre med demens

Den Boligsociale Fond har modtaget tilskud fra Socialministeriet til et nyt tre-årigt projekt, som skal styrke livskvaliteten for mennesker med demens samt deres pårørende.

Projektets formål er at udvikle en ny model og afprøve nye metoder i det frivillige sociale arbejde med mennesker med demens og med deres pårørende. Målet er, at de pågældende opnår større livsglæde i dagligdagen og en stabilisering i livet, som er med til at forebygge udviklingen af demens. På den måde kan de pågældende blive længere i eget hjem, og udviklingen af depressioner kan forebygges.

Sideløbende vil arbejdet med de pårørende have som formål, at de pårørende bliver bedre til at hjælpe de demente familiemedlemmer mere varigt, og give de pårørende et bedre liv, som forebygger fysisk og psykisk nedslidning.

Målgruppe

Projektets målgruppe er 50-70 årige med demens, som fortsat bor hjemme samt 60-80 årige som bor på plejecentre. Formålet er at de kan bevare funktionsevnen og skabe størst mulig selvbestemmelse, så de kan forblive i eget hjem. Endvidere er pårørende til hjemmeboende med demens en særkilt målgruppe i projektet.

Formålet med projektet er at udvikle en fælles model mellem en frivillig organisation og det kommunale ældreområde om en styrket indsats, rettet til mennesker med demens. Modellen vil kunne anvendes af andre kommuner og organisationer.

Metoder og aktiviteter
Projektets metoder er peer to peer-tilgang, hvor mennesker med erfaring med demens hjælper andre mennesker med demens. Det gennemgående redskab er en velværeplan, som er udviklet af Mary Ellen Copeland, kaldet Wellness Recovery Action Plan. Den anvendes til at opstille og realisere håb for den enkelte. Endvidere anvendes gruppelæringsforløb demente imellem og fælles grupper af demente og pårørende som nye metoder.

Aktiviteterne omfatter individuel peer to peer, hvor det frivillige arbejde foregår i hjemmet og i grupper, hvor ligestillede møder, både mennesker med demens og pårørende.

Aktiviteterne foregår på et plejecenter for ældre mennesker med demens og i lokalsamfundet (frivilligcenteret) for mennesker med demens, som er bor hjemme.

Yderligere oplysninger: Merete Dobusz, mobil 2193 6324.

Nyheder