Nye muligheder for ældre med demens

Den Boligsociale Fond har modtaget tilskud fra Socialministeriet til et nyt tre-årigt projekt, som skal styrke livskvaliteten for mennesker med demens samt deres pårørende.

Projektets formål er at udvikle en ny model og afprøve nye metoder i det frivillige sociale arbejde med mennesker med demens og med deres pårørende. Målet er, at de pågældende opnår større livsglæde i dagligdagen og en stabilisering i livet, som er med til at forebygge udviklingen af demens. På den måde kan de pågældende blive længere i eget hjem, og udviklingen af depressioner kan forebygges.

Sideløbende vil arbejdet med de pårørende have som formål, at de pårørende bliver bedre til at hjælpe de demente familiemedlemmer mere varigt, og give de pårørende et bedre liv, som forebygger fysisk og psykisk nedslidning.

Målgruppe

Projektets målgruppe er 50-70 årige med demens, som fortsat bor hjemme samt 60-80 årige som bor på plejecentre. Formålet er at de kan bevare funktionsevnen og skabe størst mulig selvbestemmelse, så de kan forblive i eget hjem. Endvidere er pårørende til hjemmeboende med demens en særkilt målgruppe i projektet.

Formålet med projektet er at udvikle en fælles model mellem en frivillig organisation og det kommunale ældreområde om en styrket indsats, rettet til mennesker med demens. Modellen vil kunne anvendes af andre kommuner og organisationer.

Metoder og aktiviteter
Projektets metoder er peer to peer-tilgang, hvor mennesker med erfaring med demens hjælper andre mennesker med demens. Det gennemgående redskab er en velværeplan, som er udviklet af Mary Ellen Copeland, kaldet Wellness Recovery Action Plan. Den anvendes til at opstille og realisere håb for den enkelte. Endvidere anvendes gruppelæringsforløb demente imellem og fælles grupper af demente og pårørende som nye metoder.

Aktiviteterne omfatter individuel peer to peer, hvor det frivillige arbejde foregår i hjemmet og i grupper, hvor ligestillede møder, både mennesker med demens og pårørende.

Aktiviteterne foregår på et plejecenter for ældre mennesker med demens og i lokalsamfundet (frivilligcenteret) for mennesker med demens, som er bor hjemme.

Yderligere oplysninger: Merete Dobusz, mobil 2193 6324.

NYHEDER

 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden