CTU – Center for Trivsel og Udvikling

Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

Med midler fra Socialministeriet og i samarbejde med Guldborgsund og Lolland Kommune, har Den Boligsociale Fond fået midler til at gennemføre et 4-årigt projekt, hvor vi tilbyder samtaleforløb for børn og unge i alderen 10 – 25 år som kommer fra en opvækst med formodede rusmiddelproblemer i hjemmet. Politisk er der en forventning om efterfølgende forankring af et permanent center.

Vi ønsker at støtte børn og unge til at kunne håndtere at være barn af forælder/forældre med misbrug, at få fokus på egne styrker, på nutid og fremtid, mål og drømme. Vi arbejder bl.a. ud fra Positiv Psykolog og Recovery. Projektet evalueres løbende af Rambøll.

I projektet er der følgende tilbud om behandlingsforløb ved psykolog Jane Touzari:

De 10-13/14årige:

 • Individuelle samtaleforløb i særlige tilfælde.
 • Enkelte familiesamtaler
 • Tidsafgrænsede gruppeforløb på 8 x 2 timer en gang om ugen, hvor vi bl.a. arbejder med:

At lytte/rumme/skabe dialog/støtte den enkelte til at sætte ord på tanker og følelser.

Introducere stressnedsættende metoder.

Fokus på velvære, glæde, socialt samvær.

Afdække/udforske/synliggøre/bevidstgøre om styrker.

Træne tidsperspektiv og drøfte rødder.

Roller i familien.

Grænser og grænsesætningsøvelse.

Identitet.

Øvelser i ændringer.

”Ambulancetjeneste”/redningsplan – når det hele vælter.

Proceduren er at barnet/den unge kan kontakte Jane Touzari pr. mail, telefon eller over Facebook og blive inviteret til en uformel samtale. Forældrene kan derefter evt. inviteres til en samtale med eller uden barnet/den unge. Henvendelser kan ske fra barnet/den unge, fra forældre/omsorgspersoner, lærere m.fl.

Forløbene kræver forældres samtykke.

De 13/14 til 25-årige

 • Individuelle samtaleforløb
 • Emneorienterede gruppeforløb efter behov
 • Enkelte familiesamtaler

Emneorienterede gruppeforløb kan eksempelvis handle om at adskille de sammenblandede følelser af afsky/kærlighed til en misbrugsforælder, hvilken forælder man gerne selv vil være, at finde frem til og styrke sine ressourcer og interesser, at lære om mekanismer i overforbrug og afhængighed, drøfte parforhold og jalousi m.m. alt efter hvilke emner, der viser sig at være behov for at arbejde med. Vi forventer at få frivillige tilknyttet som selv har været i samme situation som de unge og er kommet videre. Gennem peer-to-peer kan de inspirere og debattere erfaringer og muligheder.

Den unge kan kontakte Jane Touzari pr mail, telefon eller over Facebook og blive inviteret til en uformel samtale, hvor den unge kan tage stilling til om der ønskes et samtaleforløb. Er der flere unge med fælles behov og problemstillinger, kan der oprettes gruppeforløb ad hoc.

Er den unge under 18 år, kræves samtykke fra forældrene for deltagelse.

KRAFTVÆRK

KRAFTVÆRK ved Tea Skailand er et tilbud for børn og unge i alderen 10-17 år. Tilbuddet er gratis og tilgangen er af mere praktisk karakter, supplerende til vores samtaleforløb. I KRAFTVÆRK indgår børnene og de unge i et gruppeforløb, hvor vi arbejder med identitet og personlige styrker gennem kreative aktiviteter som bl.a.:

 • Teaterøvelser
 • Stemmeteknik
 • Arbejde med kropssprog
 • Forfatterværksted
 • Tegne med kul, male på lærreder, billedcollager etc.

I KRAFTVÆRK har vi et skærpet blik for barnets/den unges særlige styrker og ressourcer. Vi arbejder ud fra den forståelse, at det at være barn eller ung i en familie med rusmiddelproblematikker også bibringer nogle helt specielle styrker, som kan gavne barnet og den unge, både nu og i fremtiden. Det er hensigten med KRAFTVÆRK at børnene/de unge kommer til at indgå i et kreativt og trygt fællesskab, hvor de har mulighed for at danne indbyrdes sociale netværk. Der arbejdes med et overordnet mål om at barnet/den unge bl.a. opnår:

 • Øget selvtillid og selvværd
 • Bevidsthed om egne styrker og ressourcer
 • At lære at håndtere- og handle i nogle af de udfordringer der kan opstå i hverdagen
 • En oplevelse af at have et trygt sted, hvor de kan finde ro og mulighed for at give sig hen til leg, kreativitet og glæde.

Proceduren er at barnet eller den unge kan kontakte Tea Skailand pr. mail, telefon (inklusiv sms) eller skrive til CTU Lolland/Falster via Facebook og blive inviteret til en uformel samtale. Forældre, omsorgspersoner og fagpersoner er ligeledes velkommen til at tage kontakt eller dele budskabet om KRAFTVÆRK med målgruppen.

 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:

Tea Skailand: tlf. 28 15 22 44 – Mail: ts@boligsocial.dk

Jane Touzari: tlf. 23 81 06 50 – Mail: JT@boligsocial.dk

Tea Sølvi Thaarslund: 27 15 32 74 – Mail: Tt@boligsocial.dk 

 

 

Facebook: CTU Lolland/Falster

Læs projektbeskrivelsen her.

 

NYHEDER

 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden