Tilskud

UngTilUngs digitale rådgivning har modtaget 75.000 kr. i tilskud fra Aase og Einar Danielsens fond