Samtaleforløb

Samtaleforløbene foregår på skoler, ungdomsuddannelsessteder, i vores lokaler i Nakskov og lånte lokaler i Nykøbing og Maribo.

Alle kan henvise/henvende sig. Vi behøver blot fornavn, by og et telefonnummer. Aftaler om tid og sted aftales derefter over SMS.

I den første samtale afgøres det om vedkommende passer med målgruppekriterierne og om den pågældende ønsker at deltage i det frivillige tilbud CTU er.

Antal og hyppighed af samtaler vurderes løbende i forhold til behov.

Nyheder