Resultater

(citeret direkte fra Rambølls rapport (2016-2019) ”behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug” CTU – Den boligsociale Fond). Rapporten kan hentes Her

Udvikling i Trivsel (11-16 år og 17-25 år)

  • Begge aldersgrupper har gennemsnitligt set lav trivsel ved opstart af indsats og er i risiko for depression og stress.
  • Dog oplever begge aldersgrupper også en stor positiv trivselsudvikling over indsatsforløbet, og ligger gennemsnitligt ikke længere i risikogruppen ved eftermåling. De 11-16 årige ligger endvidere gennemsnitligt over de danske normtal for trivsel ved eftermålingen, mens den ældre målgruppe nærmer sig.
  • Samlet set opnår 93 pct. En positiv trivselsudvikling over et indsatsforløb. Alle 11-16 årige oplever en positiv udvikling, mens andelen for de 17-25 årige er 91 pct.

Udvikling i Livsmestring (11-16 år og 17-25 år)

  • Den gennemsnitlige livsmestring blandt de 11-16 årige stiger over et indsatsforløb. Ved afslutning har aldersgruppen gennemsnitligt set et livsmestringsniveau, som ligger højere end normen for både piger og drenge.
  • Den gennemsnitlige livsmestring blandt de 17-25 årige stiger markant over et indsatsforløb.
  • Den positive udvikling er drevet både af større trivsel, færre problemer/symptomer og øget mestring.
  • Tre ud af fire (i den yngre aldersgruppe) opnår en positiv udvikling i deres livsmestring over et indsatsforløb.
  • Alle unge (i den ældre aldersgruppe) opnår en positiv udvikling i deres livsmestring over et indsatsforløb.

Nyheder