Resultater

(citeret direkte fra Rambølls rapport (2016-2019) ”behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug” CTU – Den boligsociale Fond). Rapporten kan hentes Her

Udvikling i Trivsel (11-16 år og 17-25 år)

 • Begge aldersgrupper har gennemsnitligt set lav trivsel ved opstart af indsats og er i risiko for depression og stress.
 • Dog oplever begge aldersgrupper også en stor positiv trivselsudvikling over indsatsforløbet, og ligger gennemsnitligt ikke længere i risikogruppen ved eftermåling. De 11-16 årige ligger endvidere gennemsnitligt over de danske normtal for trivsel ved eftermålingen, mens den ældre målgruppe nærmer sig.
 • Samlet set opnår 93 pct. En positiv trivselsudvikling over et indsatsforløb. Alle 11-16 årige oplever en positiv udvikling, mens andelen for de 17-25 årige er 91 pct.

Udvikling i Livsmestring (11-16 år og 17-25 år)

 • Den gennemsnitlige livsmestring blandt de 11-16 årige stiger over et indsatsforløb. Ved afslutning har aldersgruppen gennemsnitligt set et livsmestringsniveau, som ligger højere end normen for både piger og drenge.
 • Den gennemsnitlige livsmestring blandt de 17-25 årige stiger markant over et indsatsforløb.
 • Den positive udvikling er drevet både af større trivsel, færre problemer/symptomer og øget mestring.
 • Tre ud af fire (i den yngre aldersgruppe) opnår en positiv udvikling i deres livsmestring over et indsatsforløb.
 • Alle unge (i den ældre aldersgruppe) opnår en positiv udvikling i deres livsmestring over et indsatsforløb.

Nyheder

 • Generalforsamling

  Den Boligsociale fond har afholdt generalforsamling den 8. juni. Beretning og regnskab blev godkendt. Mogens Hansen, Ole Hammer og Jannik Dobusz blev genvalgt til bestyrelsen

  Læs hele nyheden
 • Tilskud

  UngTilUngs digitale rådgivning har modtaget 75.000 kr. i tilskud fra Aase og Einar Danielsens fond

  Læs hele nyheden