OM OS

Om os

Organisationen 

Rådgivning og Aktivitetscenter Lolland er et samarbejde mellem Den Boligsociale Fond, Lolland Kommune og Frivilligcenter Lolland.

Foreningen Den Boligsociale Fond

Foreningen Den Boligsociale Fond er en frivillig social forening. Vi har igennem de sidste 8 år arbejdet med demensramte og deres pårørende og har derfor stor erfaring med netop dette. Hvis du vil læse mere om hvad vi laver i Den Boligsociale Fond, kan du læse mere om her: https://boligsocial.dk/den-boligsociale-fond/foreningen/

Lolland Kommune

Lolland kommune arbejder for at skabe et mere demensvenligt Lolland. Et Lolland, hvor mennesker, som oplever demenssymptomer, føler, at de kan få den støtte og vejledning, de har behov for, og kan bevare et aktivt liv med fortsat udvikling. Et Lolland, hvor pårørende kan blive bedre rustet til hverdagen med demens, og har gode muligheder for at bevare egen identitet.

Frivilligcenter Lolland

Frivilligcenter Lolland er en lokalt forankret organisation med en vision om at styrke, synliggøre og udvikle det frivillige sociale arbejde i Lolland Kommune.

Vi støtter alle de frivillige ildsjæle og deres foreninger, som alle bidrager til, at Lolland er et godt sted at være.

Dit navn (Påkrævet)

Din Email (Påkrævet)

Emne

Din besked

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden