Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år.
I Den Boligsociale Fonds Center for Trivsel og Udvikling (CTU) på Lolland arbejdes med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Deltagerne tilbydes individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, netværksdannelse, familiesamtaler, åbne tilbud, digital chatrådgivning, deltagelse i Frivilligkorpset, arrangementer ferie/fridage i ”Viden for Sjov”, ungecafe, nada-behandling m.m.
Deltagerne er unge, hvis verden ofte er fyldt med kaos og mangel på selvværd. Formålet er at aftabuisere problematikken og øge de unges trivsel og selvværd.
De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mangeartede og kan være alt fra lavt selvværd og manglende forståelse af egen situation, skoleværing eller knas i parforholdet til massive omsorgssvigt og traumatiske oplevelser. Det, der er fælles for dem alle er, at der er eller har været problemer med alkohol, stof- eller pillemisbrug i deres familie.
Tilbuddet er gratis, og alle kan henvise eller selv henvende sig.

Kontakt:
Projektchef Merete Dobusz, tlf. 2193 6324 – mail: md@kon-kom.dk
Formand for Den Boligsociale Fond Mogens Hansen, tlf. 20788385 – mail: mh@boligsocial.dk