Evalueringsrapport af CTU

Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier

Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater.
Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har haft en positiv betydning for deres liv.

Evalueringen har derudover også genereret viden om udviklingen for børnene og de unges styrker og vanskeligheder – livsmestring.

Det og meget mere kan du læse om i rapporten her

Projektet forsætter i 4 år mere – den nye projektbeskrivelse kan læses her