Frivilligt arbejde i Hillerød

Den Boligsociale Fond har i samarbejde med SIND Hillerød i Hillerød etableret en ordning med besøgsvenner for ensomme mennesker med sindslidelser samt et netværk af mentorer.​

Netværket af frivillige mentorer er allesammen brugere eller eksbrugere i psykiatrien. Der er 9 faste deltagere i netværket og 3-4 som er mere lejlighedsvise deltagere. Nogle af deltagerne er i dag mentorer, mens andre er frivillige på væresteder eller i SIND.​

Netværket mødes en gang om måneden i SIND-Huset i Hillerød. Ordningen med besøgsvenner foregår løbende og er baseret på individuelle aftaler.​

Der er pt. syv nye frivillige under uddannelse. For at koble det eksisterende netværk med de nye deltagere, tilbydes de gamle medlemmer af netværket at deltage i mentoruddannelsen.​

Formålet for de nye frivillige er at styrke deres sociale kompetencer, mens formålet for de gamle medlemmer af netværket er at styrke dem i deres forsatte personlige recovery.​

Der er tilknyttet en coach til netværket, som varetager uddannelsen af nye mentorer og vejledningen af de gamle medlemmer af netværket. Coaching foregår kontinuerligt og mindst en gang i kvartalet efter kursets afslutning.​

Projektkoordinator: Leif Jørgensen / Fin O. Jørgensen​

Nyheder