Styrk landsbyen – landsbyen blev styrket

Slutrapport (resumé)

Den Boligsociale Fond har igennem mange år beskæftiget sig med sociale indsatser for de mest udsatte og sårbare grupper i samfundet. Det er sket ud fra ønsket om at bidrage til udviklingen af nye metoder og udbrede viden om gode eksempler på boligsocialt arbejde, herunder også at tilbyde træning og støtte til lokale aktører i det boligsociale arbejde.

I sit arbejde lægger foreningen vægt på, at dens indsatser altid skal være i overensstemmelse med målgruppens behov. Den skal være baseret på et socialt og humanistisk grundlag, og indsatserne skal nå derud, hvor den offentlige indsats ikke rækker. Derfor er det vigtigt for foreningen at involvere brugerne og andre som frivillige i de lokale aktiviteter.

På den baggrund og med grundlag i foreningens tidligere erfaringer, forekom det derfor naturligt, da foreningen besluttede sig til at gå i gang med projektet ”Social Inklusion i landdistrikter i Lolland kommune”. I daglig tale kom projektet hurtigt til at hedde ”Styrk Landsbyen”.

Gennemførelsen af projektet er blevet gjort mulig takket være økonomisk støtte fra Velfærdsministeriet og LAG Lolland.

Projektet blev gennemført i to landsbyer: Errindlev og Dannemare.

Gennemførelsen af projekt ”Styrk Landsbyen” viser, at man med fordel vil kunne arbejde videre med at omsætte og anvende Community Capacity Building (CCB) som metode i arbejdet med at udvikle lokalsamfund.

Rapporten omtaler grundigt den teoretiske baggrund og hvordan metoden er anvendt i projektet.

Som metode til at rekruttere deltagere til projektet blev det opsøgende arbejde gennemført ved, at der – ud over at blive omdelt trykt materiale – blev stemt dørklokker af projektmedarbejderen. Netop denne metode havde meget stor effekt.

Deltagerne delte sig op i arbejdsgrupper, der arbejdede med bestemte projekter.

I løbet af mindre end 12 mdr. blev der etableret grupper i bege landsbyer:​

​I Errindlev arbejdede to grupper:

  • ​Fælleskøkkengruppen, som ville gå i gang med at lave fællesspisning en gang om måneden.
  • ​Markedsføringsgruppen, som ville gå i gang med at lave et arrangement, som kunne tjene som et udstillingsvindue, hvor lokale og turister kunne se, hvad lokalområdet har at byde på.​

I Dannemare arbejdede fire grupper:

  • ​Legepladsgruppen, som ville arbejde for at etablere en legeplads for landsbyens børn
  • ​Oldtidsmindegruppen, som ville arbejde med oldtidsminderne som turistattraktion. Samtidig indgik de deltagere i en naturgruppe, som ville arbejde med mulighederne for at gøre områdets natur interessant for turister, herunder etablering af vandre- og cykelruter, shelters med videre.
  • ​Energigruppen, som ville arbejde med kort- og langsigtede muligheder på energiområdet.
  • ​Hjemmeside- og koordinationsgruppen, som ville arbejde med opbygning af en hjemmeside, som kunne fungere som et redskab i arbejdet med at koordinere de forskellige grupper og aktiviteter i lokalområdet. Endvidere indgik de deltagere, som havde ønsket at arbejde for et lokalråd også i denne gruppe.​

I projektperioden blev de konkrete resultater:​

I Errindlev:

  • ​Er der nu fællespisning 1 gang om måneden
  • ​I Juli 2012 lavede markedsføringsgruppen et stort ”Landsbyskue”, hvor over 50 lokale udstillere fra forskellige erhverv og fritidsinteresser viste, hvad Errindlev som aktivt lokalsamfund kan byde på.
  • ​​Begge aktiviteter fortsætter efter projektets afslutning.​

I Dannemare:

http://rudbjerg.dk/

Hjemmesiden er et redskab for organisering af et virtuelt fælles adgangspunkt for de centrale aktiviteter i området.
Gruppen har sideløbende også arbejdet med tankerne om etablering af et lokalråd.

her.

Nyheder