Frivilligt socialt arbejde​

I Danmark er der mange års tradition for frivilligt socialt arbejde. Alligevel er der i disse år sat særlig fokus på udviklingen af samarbejdet mellem de frivillige og det offentlige.​

Øget brug af frivillige i velfærdstilbud sætter fokus på, hvad frivillige kan bruges til og, hvordan de samarbejder med professionelle, og 2011 er da også erklæret som EU’s frivillighedsår for at skabe yderligere opmærksomhed omkring det frivillige arbejde.​

Gennem alle årene har frivilligt socialt arbejde været en central del af Den Boligsociale Fonds arbejde, og vi har gjort meget for at sikre vore frivillige så gode vilkår som muligt. Initiativerne har været målrettet børn, unge, voksne og ældre.​

Som eksempler kan nævnes: ​

I botilbuddet Planetstien​ i Hillerød (for beboere med sindslidelser) har det frivillige arbejde lige siden etableringen i 2002 været en integreret del af indsatsen. Her har frivillige ydet støtte til beboerne i forhold til familie, pårørende, øvrige beboere og lokalsamfundet. Desuden er der oprettet en ordning med besøgsvenner til beboerne i boligerne og i lokalområdet i øvrigt.​

FRISK​ er målrettet frivillige seniorer i Nakskov. FRISK samarbejder med ældre om fællesskab, sundhed og bedre livskvalitet. FRISK tilbyder blandt andet:

 • Undervisning og vejledning af frivillige
 • Motion og sundhedsaktiviteter
 • Selvhjælpsgrupper
 • Besøgsvenskaber
 • IT-undervisning
 • Social rådgivning​

Bedste Ven​ til sårbare børn og unge. Mange børn og unge, der er socialt udsatte eller socialt marginaliserede, er ofte samtidig ensomme og isolerede. Erfaringer viser, at børn trives bedre ved at få en stabil voksen i deres liv. Deroverfor står, at mange ældre har fysisk og psykisk overskud og kan byde på meget i forhold til at være en stabil voksenkontakt for et sårbart eller marginaliseret barn.​

Den Boligsociale Fond har etableret Bedste Ven-ordningen på Lolland og Falster. Der er ansat lokal koordinator, som står for matchningen mellem barnet og den frivillige ældre, ligesom der lokalt arrangeres fælles aktiviteter for børn og ”bedster”.​

Læs om Den Boligsociale Fonds frivillighedspolitik her.

NYHEDER

 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden