Frivilligt socialt arbejde​

I Danmark er der mange års tradition for frivilligt socialt arbejde. Alligevel er der i disse år sat særlig fokus på udviklingen af samarbejdet mellem de frivillige og det offentlige.​

Øget brug af frivillige i velfærdstilbud sætter fokus på, hvad frivillige kan bruges til og, hvordan de samarbejder med professionelle, og 2011 er da også erklæret som EU’s frivillighedsår for at skabe yderligere opmærksomhed omkring det frivillige arbejde.​

Gennem alle årene har frivilligt socialt arbejde været en central del af Den Boligsociale Fonds arbejde, og vi har gjort meget for at sikre vore frivillige så gode vilkår som muligt. Initiativerne har været målrettet børn, unge, voksne og ældre.​

Som eksempler kan nævnes: ​

I botilbuddet Planetstien​ i Hillerød (for beboere med sindslidelser) har det frivillige arbejde lige siden etableringen i 2002 været en integreret del af indsatsen. Her har frivillige ydet støtte til beboerne i forhold til familie, pårørende, øvrige beboere og lokalsamfundet. Desuden er der oprettet en ordning med besøgsvenner til beboerne i boligerne og i lokalområdet i øvrigt.​

FRISK​ er målrettet frivillige seniorer i Nakskov. FRISK samarbejder med ældre om fællesskab, sundhed og bedre livskvalitet. FRISK tilbyder blandt andet:

 • Undervisning og vejledning af frivillige
 • Motion og sundhedsaktiviteter
 • Selvhjælpsgrupper
 • Besøgsvenskaber
 • IT-undervisning
 • Social rådgivning​

Bedste Ven​ til sårbare børn og unge. Mange børn og unge, der er socialt udsatte eller socialt marginaliserede, er ofte samtidig ensomme og isolerede. Erfaringer viser, at børn trives bedre ved at få en stabil voksen i deres liv. Deroverfor står, at mange ældre har fysisk og psykisk overskud og kan byde på meget i forhold til at være en stabil voksenkontakt for et sårbart eller marginaliseret barn.​

Den Boligsociale Fond har etableret Bedste Ven-ordningen på Lolland og Falster. Der er ansat lokal koordinator, som står for matchningen mellem barnet og den frivillige ældre, ligesom der lokalt arrangeres fælles aktiviteter for børn og ”bedster”.​

Læs om Den Boligsociale Fonds frivillighedspolitik her.

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • Stilling som barselsvikar i CTU

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation? Brænder du for socialt udsatte børn og unge? Vi søger en barselsvikar som behandler fra 1. september i Den Boligsociale Fonds projekt Center for trivsel og udvikling på Lolland-Falster. Faglige kompetencer: Relevant uddannelse (psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller […]

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden

Sider

Sider