Sociale viceværter

Den Boligsociale Fond indrettede i 2004 et bofællesskab for 5 voksne borgere med alkoholproblemer​i Nakskov. Målgruppen er borgere, som på grund af problematik og adfærd har svært ved at få og opretholde en egen, selvstændig bolig. Der er indgået en samarbejdsaftale med Lolland kommune om visitation til boligerne samt om driften af boligerne.​

I forbindelse med bofællesskabet er der ansat en boligsocial vicevært til at støtte beboernes kontakt til kommunen samt for at bidrage til at udvikle beboernes sociale færdigheder i dagligdagen.​

Kontakten til beboerne omfatter f.eks. beboermøder og daglig kontakt samt fælles udflugter. Desuden inddrages brugerne så vidt muligt i vedligeholdelsesopgaver og bestyrelsesarbejde (bofællesskabet har egen bestyrelse).​

Bofællesskabet ligger i en ældre ejendom på Heesvej i Nakskov.​

Boligsocial vicevært er Thomas Winther

Tlf.: 30 57 29 77
Mail: tw@boligsocial.dk
Læs mere om projektet her.​

Nyheder