Planetstien

På Planetstien i Hillerød bor 16 mennesker med alvorlige psykiske sygdomme. De flyttede ind i den nyopførte bebyggelse i efteråret 2002 og fik på den måde en ny start i tilværelsen.​

Bebyggelsen er udformet så tæt på en almen bolig som muligt, såvel i forhold til de fysiske rammer og driftsformer som til en bynær placering. Der er lagt vægt på beboerindflydelse og på at opbygge sociale netværk med udgangspunkt i beboernes egne ressourcer. Beboerne er repræsenteret i bestyrelsen for Planetstien.​

Boligerne ligger omkring et fælles gårdmiljø og med et fælleshus. De er opført i gode sunde materialer – brune sten, lyst træ og med mange vinduer som giver et godt lys indenfor.​

Boligerne blev oprindeligt opført af Den Boligsociale Fond i samarbejde med Frederiksborg Amt og med økonomisk støtte fra Socialministeriet. Region Hovedstaden har fra 2011 overtaget ansvaret for driften og indgår som en del af botilbuddet, “Orion” samme sted.​

NYHEDER

 • Chatrådgiver

  Chatrådgivningen i UngTilUng-projektet udvikler sig hele tiden. Nu tilbyder Den Boligsociale Fond nu et særligt kursus for de frivillige chatrådgivere.

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • Bevar dig vel

  Bevar dig vel henvender sig til mennesker på Lolland med demens eller hukommelsesvanskeligheder og deres pårørende.

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden