Heesvej – Forsøg med varige boliger til socialt udsatte

Foreningen Den Boligsociale Fond modtog i 2004 tilskud til projekt ”Forsøg med varige boliger/botilbud til socialt udsatte i Nakskov” (jr.nr. 911713-0240) for i første omgang en 4 årig periode som blev forlænget med tilskud i yderligere tre år til udløb 31.7.2010 (jr.nr. 8661-0240).

I 2005 opførte foreningen et bofællesskab for voksne socialt udsatte borgere i Nakskov (Heesvej 38), som blev opført med tilskud fra Socialministeriets ”skæve boliger-pulje”.

Foreningen har på baggrund af erfaringerne fra Nakskov samt Socialministeriet evaluering af ”skæve boliger-puljen”, udviklet et nyt koncept, som er formidlet til kommuner, som har udtrykt behov for ”skæve boliger”. Senest har foreningen drøftet mulighederne med henholdsvis Halsnæs og Odsherred kommune.

Konceptet er således udarbejdet på baggrund af eksisterende viden, egne erfaringer og målgruppens synspunkter, bl.a. fra samarbejde med SAND De hjemløses organisation.

Foreningen ansøger Socialministeriet om tilskud til at opretholde bostøttefunktionen ved boligerne på Heesvej 38, Nakskov samt til at videreudvikle og formidle det nye koncept til interesserede kommuner.​

Formål

Det overordnede formål er at udvikle nye former for varige boliger til socialt udsatte borgere. Boliger som tager hensyn til målgruppens økonomi og livsform, så boligerne kan have betydning som socialt stabiliserende ramme om tilværelsen for de pågældende borgere.

Formålet er specifikt at opretholde bostøttefunktionen ved de nuværende særlige boliger i Nakskov og fremskaffe nye boliger til socialt udsatte borgere i Lolland kommune, som udlejes til en husleje som de pågældende kan betale, og med en tilknyttet boligsocial indsats, som understøtter de pågældendes sociale integration.

Der er i dag oprettet et bofællesskab for 5 voksne borgere med misbrugsproblemer i Nakskov.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Lolland kommune om visitation til boligerne og samarbejde om driften af boligerne.​

Målgruppe

Målgruppen er hjemløseborgere, såvel funktionelt som faktuelt, som på grund af problematik og adfærd har svært ved at få og opretholde en egen, selvstændig bolig.

Målgruppen er specifikt socialt udsatte borgere i Lolland kommune, som kommunen i mange år har haft vanskeligt ved at integrere i samfundet. Aktuelt omfatter målgruppen 5 borgere med misbrugsproblemer.​

Udviklingsperspektiv

Foreningens overvejelser går dels på hvordan de aktuelle boliger i Nakskov kan opretholdes i en tid, hvor de kommunale økonomiske muligheder begrænses, dels på hvordan foreningen kan inspirere og samarbejde med andre kommuner som har behov for særlige boliger til målgruppen og at få udviklet et koncept i praksis, som tager hensyn til livsform, adfærd og økonomi.

Formålet er specifikt at fastholde og udvikle boligerne i Nakskov, så beboerne kan komme videre i tilværelse, herunder flytte til helt selvstændige boliger.

Formålet er generelt at få opført nye boliger i overensstemmelse med det udviklede koncept, som er udformet på baggrund af erfaringerne fra Nakskov og andre indhentede erfaringer med særlige boliger.

Det specifikke mål er at få opført 6-8 nye boliger i Lolland kommune i overensstemmelse med konceptet.

Et andet mål er at få opført boliger til 6-8 socialt udsatte borgere i to andre kommuner indenfor de kommende fire år.​

Projektets organisation

Projektet ledes af foreningens daglige leder.

Boligerne i Nakskov ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra beboerne, foreningen og kommunen.

Foreningen bidrager lokalt med frivilligt arbejde.

Der tilknyttes en boligsocial medarbejder på deltid til boligerne i Nakskov.

I forbindelse med nye boliger organiseres et lokalt samarbejde med kommune, beboere og frivillige.​

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • Stilling som barselsvikar i CTU

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation? Brænder du for socialt udsatte børn og unge? Vi søger en barselsvikar som behandler fra 1. september i Den Boligsociale Fonds projekt Center for trivsel og udvikling på Lolland-Falster. Faglige kompetencer: Relevant uddannelse (psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller […]

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden

Sider

Sider