Boliger for udsatte

Den Boligsociale Fond etablerer og driver boliger for særligt udsatte mennesker, f.eks. reelt eller funktionelt hjemløse, personer med et ”kontrolleret” misbrug, med psykiske lidelser eller andre, der på grund af personlige eller sociale forhold i øvrigt ikke er i stand til at klare sig i en almindelig bolig.​

I 2002 opførte Den Boligsociale Fond i samarbejde med Frederiksborg Amt og med økonomisk støtte fra Socialministeriet 16 boliger til mennesker med alvorlige psykiske sygdomme. Boligerne ligger omkring et fælles gårdmiljø og med et fælleshus. De er opført i gode sunde materialer – brune sten, lyst træ og med mange vinduer som giver et godt lys indenfor. Der er lagt vægt på beboerindflydelse og på at opbygge sociale netværk med udgangspunkt i beboernes egne ressourcer. Beboerne er repræsenteret i bestyrelsen for Planetstien.​

I 2004 indrettede Den Boligsociale Fond et bofællesskab i Nakskov for 5 voksne med alkoholproblemer. Målgruppen er borgere, som på grund af problematik og adfærd har svært ved at få og opretholde en egen, selvstændig bolig. Der er indgået en samarbejdsaftale med Lolland kommune om visitation til boligerne samt om driften af boligerne.​

I forbindelse med bofællesskabet er der ansat en boligsocial vicevært til at støtte beboernes kontakt til kommunen samt for at bidrage til at udvikle beboernes sociale færdigheder i dagligdagen.​

Den Boligsociale Fond tilbyder andre kommuner at etablere tilsvarende boliger. Gennem udformning, placering og organisering er vi på denne måde med til at give beboerne et bedre liv på boligmarkedet. Vi tilbyder:​

At planlægge boligerne (udvikling og projektering).

At være bygherre.

At administrere driften.

At udføre boligsocialt arbejde.​

Læs beskrivelsen af Den Boligsociale Fonds måde at etablere bebyggelser for socialt udsatte på.​

NYHEDER

 • Invitation til debatmøde og generalforsamling

  Debatmøde og generalforsamling Mandag den 13. maj 2019 kl. 18.00 Frivilligcenteret, Hoskiersvej 17, 1., Nakskov Oplæg af Anne Riis Frivilligt arbejde med mennesker med hukommelsesproblemer Kl. 19.00 Generalforsamling Dagsorden iflg vedtægterne Fælles spisning Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april 2019 Af hensyn til spisningen vil vi gerne […]

  Læs hele nyheden
 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • Stillinger

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation?
  Så er stillingen som rådgiver/behandler i Den Boligsociale Fonds projekt Center for Trivsel og udvikling på Lolland-Falster måske noget for dig?

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden