Boliger for udsatte

Den Boligsociale Fond etablerer og driver boliger for særligt udsatte mennesker, f.eks. reelt eller funktionelt hjemløse, personer med et ”kontrolleret” misbrug, med psykiske lidelser eller andre, der på grund af personlige eller sociale forhold i øvrigt ikke er i stand til at klare sig i en almindelig bolig.​

I 2002 opførte Den Boligsociale Fond i samarbejde med Frederiksborg Amt og med økonomisk støtte fra Socialministeriet 16 boliger til mennesker med alvorlige psykiske sygdomme. Boligerne ligger omkring et fælles gårdmiljø og med et fælleshus. De er opført i gode sunde materialer – brune sten, lyst træ og med mange vinduer som giver et godt lys indenfor. Der er lagt vægt på beboerindflydelse og på at opbygge sociale netværk med udgangspunkt i beboernes egne ressourcer. Beboerne er repræsenteret i bestyrelsen for Planetstien.​

I 2004 indrettede Den Boligsociale Fond et bofællesskab i Nakskov for 5 voksne med alkoholproblemer. Målgruppen er borgere, som på grund af problematik og adfærd har svært ved at få og opretholde en egen, selvstændig bolig. Der er indgået en samarbejdsaftale med Lolland kommune om visitation til boligerne samt om driften af boligerne.​

I forbindelse med bofællesskabet er der ansat en boligsocial vicevært til at støtte beboernes kontakt til kommunen samt for at bidrage til at udvikle beboernes sociale færdigheder i dagligdagen.​

Den Boligsociale Fond tilbyder andre kommuner at etablere tilsvarende boliger. Gennem udformning, placering og organisering er vi på denne måde med til at give beboerne et bedre liv på boligmarkedet. Vi tilbyder:​

At planlægge boligerne (udvikling og projektering).

At være bygherre.

At administrere driften.

At udføre boligsocialt arbejde.​

Læs beskrivelsen af Den Boligsociale Fonds måde at etablere bebyggelser for socialt udsatte på.​

Nyheder