Onlinenetværk for unge psykisk sårbare i Hillerød

Der er mange unge i dag som har ondt i livet. Socialpsykiatrien og to frivillige sociale foreninger i Hillerød er interesseret i at forebygge udviklingen af psykiske lidelser hos unge og at styrke deres muligheder for at skabe et liv, hvor de trives. Det er en udfordring, at udvikle kontaktformer som involverer de unge aktivt på et tidligt tidspunkt, inden de psykiske vanskeligheder bliver så store, at de påvirker de unges fortsatte udvikling.​

VI tror, at en måde at gøre det på, er at møde de unge på nettet. Et partnerskab mellem SIND Hillerød/Allerød, Hillerød kommunes Center for socialpædagogik, psykiatri og hjerneskade (CSPH), Foreningen Den Boligsociale Fond og Konsulentkompagniet, har fået midler fra Socialministeriets 15M pulje, til at udvikle et onlineprojekt , som styrker de unges muligheder for at øge egen trivsel. Projektet er 3 årigt.​

Målgruppen er psykisk sårbare unge i alderen 18-35 år, og omfatter unge med en psykiatrisk diagnose og unge som selv oplever sig psykisk sårbare.​

Onlineplatformen er den centrale nye indsats som et kommunikations-, aktivitets- og rådgivningsforum. Vi skal udvikle en interaktiv platform, som både omfatter en åben side, hvor alle kan gå ind og få information og værktøjer, og en lukket del, hvor den enkelte unge logger sig ind, hvor de unge under mere private former, kan diskutere temaer som optager dem og modtage rådgivning.​

En vigtig ressource er på sitet er de unge som selv har oplevet psykisk sårbarhed på egen krop, og som har fundet måder at håndtere hverdagen på. Det er tanken at unge frivillige, deler deres erfaringer med unge usikre, på den lukkede platform. Desuden vil der være temagrupper, hvor de unge kan få svar på deres spørgsmål fra professionelle.​

Onlineplatformen er således det redskab, som skaber kontakt til de unge, og kontakt de unge imellem. Det er en kommunikationsform, som de unge er fortrolige med og hvor de kan være anonyme, usikre og søgende, inden de indgår i sociale aktiviteter eller modtager anden form for hjælp. Samtidig er onlineplatformen det medie, som de unge hele tiden kan bruge, både for at få afklaret spørgsmål som fylder hos dem, og til at kunne arbejde personligt med egen situation (hjælp til selvhjælp) samt til at kunne indgå i sociale aktiviteter med ligestillede.​

Projektet vil anvende peer to peer tilgangen, hvor unge med egne erfaringer som psykisk sårbar kan hjælpe andre unge. Projektet er således baseret på en hjælp til selvhjælp tankegang. Ligesom selvorganiserede interessefællesskaber vil være en gennemgående organisationsform. De unge inddrages i selve udviklingen af platformen, og efterfølgende i arbejdet medplatformen. Det indebærer mange forskellige opgaver, som giver muligheder for unge frivillige med forskellige interesser og kompetencer.​

Rekruttering af de unge sker gennem parternes netværk, og de sociale medier, herunder Facebook, vil være de gennemgående kommunikationsformer.​

Målet er at rekruttere mindst 10 unge om året som frivillige. I løbet af projektet rekrutteres frivillige blandt projektets brugere.​

De frivillige får tilbud om et særligt uddannelsesforløb om brug af onlineplatform, ungecoaching, organisering og viden om, hvor man kan hente hjælp.​

Projektet organiseres med en styregruppe, som har det oveordnede ansvar for projektet. Forskellige medarbejdere fra partnerne indgår i et medarbejderteam, som i fællesskab arbejder med at udvikle platformen og de tilknyttede aktiviteter.​​

Nyheder