Onlinenetværk for unge psykisk sårbare i Hillerød

Der er mange unge i dag som har ondt i livet. Socialpsykiatrien og to frivillige sociale foreninger i Hillerød er interesseret i at forebygge udviklingen af psykiske lidelser hos unge og at styrke deres muligheder for at skabe et liv, hvor de trives. Det er en udfordring, at udvikle kontaktformer som involverer de unge aktivt på et tidligt tidspunkt, inden de psykiske vanskeligheder bliver så store, at de påvirker de unges fortsatte udvikling.​

VI tror, at en måde at gøre det på, er at møde de unge på nettet. Et partnerskab mellem SIND Hillerød/Allerød, Hillerød kommunes Center for socialpædagogik, psykiatri og hjerneskade (CSPH), Foreningen Den Boligsociale Fond og Konsulentkompagniet, har fået midler fra Socialministeriets 15M pulje, til at udvikle et onlineprojekt , som styrker de unges muligheder for at øge egen trivsel. Projektet er 3 årigt.​

Målgruppen er psykisk sårbare unge i alderen 18-35 år, og omfatter unge med en psykiatrisk diagnose og unge som selv oplever sig psykisk sårbare.​

Onlineplatformen er den centrale nye indsats som et kommunikations-, aktivitets- og rådgivningsforum. Vi skal udvikle en interaktiv platform, som både omfatter en åben side, hvor alle kan gå ind og få information og værktøjer, og en lukket del, hvor den enkelte unge logger sig ind, hvor de unge under mere private former, kan diskutere temaer som optager dem og modtage rådgivning.​

En vigtig ressource er på sitet er de unge som selv har oplevet psykisk sårbarhed på egen krop, og som har fundet måder at håndtere hverdagen på. Det er tanken at unge frivillige, deler deres erfaringer med unge usikre, på den lukkede platform. Desuden vil der være temagrupper, hvor de unge kan få svar på deres spørgsmål fra professionelle.​

Onlineplatformen er således det redskab, som skaber kontakt til de unge, og kontakt de unge imellem. Det er en kommunikationsform, som de unge er fortrolige med og hvor de kan være anonyme, usikre og søgende, inden de indgår i sociale aktiviteter eller modtager anden form for hjælp. Samtidig er onlineplatformen det medie, som de unge hele tiden kan bruge, både for at få afklaret spørgsmål som fylder hos dem, og til at kunne arbejde personligt med egen situation (hjælp til selvhjælp) samt til at kunne indgå i sociale aktiviteter med ligestillede.​

Projektet vil anvende peer to peer tilgangen, hvor unge med egne erfaringer som psykisk sårbar kan hjælpe andre unge. Projektet er således baseret på en hjælp til selvhjælp tankegang. Ligesom selvorganiserede interessefællesskaber vil være en gennemgående organisationsform. De unge inddrages i selve udviklingen af platformen, og efterfølgende i arbejdet medplatformen. Det indebærer mange forskellige opgaver, som giver muligheder for unge frivillige med forskellige interesser og kompetencer.​

Rekruttering af de unge sker gennem parternes netværk, og de sociale medier, herunder Facebook, vil være de gennemgående kommunikationsformer.​

Målet er at rekruttere mindst 10 unge om året som frivillige. I løbet af projektet rekrutteres frivillige blandt projektets brugere.​

De frivillige får tilbud om et særligt uddannelsesforløb om brug af onlineplatform, ungecoaching, organisering og viden om, hvor man kan hente hjælp.​

Projektet organiseres med en styregruppe, som har det oveordnede ansvar for projektet. Forskellige medarbejdere fra partnerne indgår i et medarbejderteam, som i fællesskab arbejder med at udvikle platformen og de tilknyttede aktiviteter.​​

NYHEDER

 • Whistleblowerordning på det frivillige sociale område

  Whistleblowerordning på det frivillige sociale område Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har i august 2020 etableret et whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet er en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og henvender sig til de frivillige sociale organisationer. Ordningen kan bruges til at videregive viden om alvorlige forhold eller […]

  Læs hele nyheden
 • Genvalg til bestyrelsen

  På generalforsamlingen den 17.juni blev Mogens Hansen, Jannik Dobusz og Ole Hammer genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Mogens Hansen konstitueret som formand og Ole Hammer som næstformand.

  Læs hele nyheden
 • 20 års jubilæum

  Udenfor samfundets hovedstrøg I år er det 20 år siden Den Boligsociale Fond blev stiftet. Det startede med, at foreningen opførte og drev boligerne, Planetstien for psykisk sårbare, der ikke kunne bo i eget hjem, men som var for raske til at bo på institution. Boligerne blev opført i Hillerød på en lejet grund, udlejet […]

  Læs hele nyheden
 • Evalueringsrapport af CTU

  Evaluering af projektet for børn og unge opvokset i rusmiddelproblematiske familier Den afsluttende evalueringsrapport af projektet CTU (Center for trivsel og udvikling), har vist positive resultater. Der er blevet lavet før- og eftermålinger af børnene og de unges trivsel. Målingerne viser at stort set alle børn, unge og familier som har afsluttet et forløb, har […]

  Læs hele nyheden
 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden