Chatrådgiver

Chatrådgivningen i UngTilUng-projektet udvikler sig hele tiden. Der er mange henvendelser dagligt, og de frivillige har travlt med at besvare spørgsmål og give gode råd.

I dag er rådgivningen baseret på de frivilliges egne erfaringer, så der er brug for at supplere med et fagligt indhold for at forbedre kvaliteten i rådgivningen. Derfor tilbyder Den Boligsociale Fond nu et særligt kursus for de frivillige chatrådgivere, så de bliver dygtigere og bedre til at håndtere de mange henvendelser.

Kurset, der er blevet til med støtte fra Socialstyrelsen, begynder i oktober, og der holdes 12 webinarer – et hver måned. Hvert webinar er på ca. to timers varighed og kommer til at indeholde:

 

  • Chatrådgivning (tilgang og etik)
  • Målgruppeforståelse
  • Hvordan bruge egne erfaringer
  • Grænsesætning (hvordan kan jeg beskytte mig selv?)
  • Positiv psykologi og psykiske udfordringer
  • Fordele og ulemper ved digital kommunikation
  • Vigtige rådgiverfærdigheder (at lytte aktivt, at stille spørgsmål, at udfordre)
  • Hvis jeg ikke kan hjælpe (hvem kan jeg henvise til, hvis ikke jeg kan hjælpe brugeren?)
  • Chatrådgiverens værktøjskasse – her bliver der præsenteret en række værktøjer, som rådgiverne kan trække på i deres arbejde med brugerne. Der bliver præsenteret øvelser/ værktøjer og forklaringer til hvad og hvordan de kan anvendes. F.eks. håndtering af tankemylder/ skemaer over triggere/ power pose/ sårbarhedstræning/ åndedrætsøvelser/ taknemmelighedsøvelser/ fysiske øvelser.

 

Kurset vil betyde, at de frivillige chatrådgivere kan give brugerne flere konkrete råd, så de får mere energi og større selvværd, så de bliver bedre rustet til at håndtere hverdagen.

Der er pt. tilknyttet 31 chatrådgivere fra hele landet til UngTilUng-projektet.

 

Nyheder