Styrk livsmodet

Styrk Livsmodet er et nyt metodeudviklingsprojekt for ældre, der behøver genoptræning efter et pludseligt tab af funktionsevne. Projektets formål er at styrke den enkelte deltager til at genvinde håbet, blive selvhjulpen og opnå øget livsglæde gennem en kombination af individuel coaching og socialt samvær med andre ældre.​

Mange ældre mister modet, når de efter en blodprop eller hjerneblødning pludselig står over for et liv med nedsat funktionsevne. Den voldsomme forandring af tilværelsen kan medføre følgesygdomme som depression, der kan forlænge og forringe helingsprocessen.​

Forskningsresultater inden for positiv psykologi viser, at patienter med håb og mål for hverdagen klarer sig bedre på vejen til en selvhjulpen tilværelse. Samtidig viser studier i coaching, at denne samtalemetode kan styrke menneskers evne til at bevare eller genvinde sundheden, sætte nye mål for tilværelsen og kultivere håb. Derfor benytter Styrk Livsmodet coaching som metode til at udvikle håb. Gennem individuel coaching og socialt fællesskab med andre funktionsramte ældre styrkes den enkelte deltager til at sætte nye mål for hverdagen, udvikle personlige håndteringsstrategier og genfinde glæden ved livet.​

Projektets model er bygget op om coaching, der blandt andet benyttes til at:

  • Styrke den ældres mentale tilstand til at kunne overkomme det pludselige tab af førlighed
  • Se på egne nye muligheder og egne styrker
  • Udvikle nye mestringsstrategier​

Coaching- og aktivitetsforløbet varer ca. 6 måneder om omfatter blandt andet:

  • En indledende informationssamtale – evt. med en pårørende
  • 4 individuelle coachingsamtaler af ca. 1 – 2 timers varighed
  • 4 fælles sociale, musikalske eller motionsorienterede aktiviteter på Skovcentret i Nakskov
  • Mulighed for at tale ud om den voldsomme forandring af tilværelsen, som funktionstab medfører
  • Støtte og opmuntring til at fokusere på egne potentialer og muligheder
  • Erfaringsudveksling, socialt samvær og aktiviteter i fællesskab med andre ældre

Projektet gennemføres af frivillige og er et tilbud til ældre der bor i Lolland kommune Projektet er et supplement til den kommunale genoptræning.Projektet gennemføres af Den Boligsociale Fond med støtte fra Social- og Integrationsministeriets satspulje.

Man kan blive frivillig i projektet ved at henvende sig til projektleder Merete Dobouz på tlf. 21 93 63 24 eller på mail: md@kon-kom.dk​

Nyheder