Styrk livsmodet

Styrk Livsmodet er et tilbud til mennesker i Lolland og Guldborgsund kommuner, der er blevet ramt af en pludselig funktionsnedsættelse, p.g.a en blodprop eller hjerneblødning.

Den Boligsociale Fond har to tilbud i Styrk Livsmodet: Et tilbud hvor man kan være med i én gruppe med andre ramte, og et tilbud om at man kan få besøg af en frivillig, der kan støtte én i de udfordringer, man har.

”Særligt gruppetilbuddet oplever jeg, betyder rigtig meget,” fortæller Therese, der er projektkoordinator på Styrk Livsmodet. Hun fortsætter: ”Dét, at de møder andre med nogle af de samme udfordringer, det har de meget glæde af. Men også dét, at de ser nogle der har det bedre eller dårligere – og det relative, der ligger i de begreber, betyder meget. Det sætter perspektiv på, hvordan de selv har det, og hvordan de opfatter deres egen situation”.

I Nakskov har der gennem halvandet år eksisteret en gruppe, der nu er oppe på 9 personer. Gruppen mødes hver 14. dag og træner og hygger sig. Ikke alle kan være med til at træne, så de sidder og snakker imens.

I starten af året, var der 3 fra gruppen, der sagde ja til at tage ud og fortælle om livet efter en blodprop eller en hjerneblødning. Og det har været en kæmpesucces. ”Vi startede med at tage ud på frivilligcenter Lolland og Guldborgsund frivilligcenter og fortælle. Efterfølgende er der flere foreninger der har inviteret Rudolf, Inger og Poul Erik. Jeg oplever, at det giver noget til dem der lytter, men det giver også rigtig meget til dem der fortæller. De oplever at der er andre der ser dem som inspirerende, og de oplever at de kan give andre noget i kraft af de erfaringer de har.

Dét, at de har været ude og fortælle, har yderligere haft den betydning, at vi har fået så mange henvendelser, at vi i starten af marts kunne starte en gruppe op i Guldborgsund kommune. Den bliver kørt af en Anne Riis, som er frivillig i Styrk Livsmodet.

Til sommer slutter projektet. Vi er så heldige at tre frivillige – Jane, Britta og Verner – gerne vil holde et jule- og sommerarrangement for gruppen. Men vi mangler frivillige, der har lyst til at hjælpe gruppen i Nakskov, så gruppen fortsat kan mødes”, slutter Therese.​

livsmod.julefrokost_198

Julefrokosthygge i gruppen​

Læs mere om projektet her. Følg projektet på Facebook under navnet: STYRK LIVSMODET eller kontakt projektleder Therese Tümmler på mail:therese@boligsocial.dk eller mobil: 2247 1314.​

Nyheder