Mindchange

Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et toethalvtårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

Rådgivningen, der især henvender sig til psykisk sårbare unge mænd, kommer til at arbejde med de sociale og personlige udfordringer hos de unge mænd, som har svært ved selv at håndtere deres situation, og som har vanskeligt ved at søge hjælp.

Formålet er at ruste dem bedre til at mestre deres situation og forebygge, at deres problemer forværres. I rådgivningen arbejdes der bl.a. med mestringsstrategier, problemløsning, styrkelse af robusthed og at lære at håndtere det uforudsete. En vigtig dimension er at sætte de unge i stand til at italesætte deres behov og blive i stand til at modtage hjælp.

Rådgivningens grundlæggende metode er det brede sundhedsbegreb, som overordnet handler om støtte til at skabe de fornødne rammer for, at unge kan udvikle sig og mestre deres liv, og de udfordringer de står overfor. Den fokuserer på de styrker, en person allerede besidder, og træning af de styrker der yderligere behøves for at løse de udfordringer, som problemerne medfører. Ideen er ikke at ignorere problemer, men i stedet at opkvalificere og understøtte de positive potentialer hos personen.

Målgruppen er unge psykisk sårbare mellem 16 og 25 år. Der er en særlig fokus på at få kontakt med og tilbyde unge mænd rådgivning.

Rådgivningen forventes at omfatte 300 unge årligt.

 

Nyheder