Mindchange

Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et toethalvtårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

Rådgivningen, der især henvender sig til psykisk sårbare unge mænd, kommer til at arbejde med de sociale og personlige udfordringer hos de unge mænd, som har svært ved selv at håndtere deres situation, og som har vanskeligt ved at søge hjælp.

Formålet er at ruste dem bedre til at mestre deres situation og forebygge, at deres problemer forværres. I rådgivningen arbejdes der bl.a. med mestringsstrategier, problemløsning, styrkelse af robusthed og at lære at håndtere det uforudsete. En vigtig dimension er at sætte de unge i stand til at italesætte deres behov og blive i stand til at modtage hjælp.

Rådgivningens grundlæggende metode er det brede sundhedsbegreb, som overordnet handler om støtte til at skabe de fornødne rammer for, at unge kan udvikle sig og mestre deres liv, og de udfordringer de står overfor. Den fokuserer på de styrker, en person allerede besidder, og træning af de styrker der yderligere behøves for at løse de udfordringer, som problemerne medfører. Ideen er ikke at ignorere problemer, men i stedet at opkvalificere og understøtte de positive potentialer hos personen.

Målgruppen er unge psykisk sårbare mellem 16 og 25 år. Der er en særlig fokus på at få kontakt med og tilbyde unge mænd rådgivning.

Rådgivningen forventes at omfatte 300 unge årligt.

 

NYHEDER

 • Pressemeddelelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd

  Pressemeddelse: Når verden er fyldt med kaos, kan det være svært at opbygge sit selvværd Indsatsen på Lolland for børn og unge fra familier med misbrug af rusmidler, fortsætter. Den Boligsociale Fond, som har stået for indsatsen siden 2016, har netop modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til at fortsætte indsatsen i yderligere fire år. I […]

  Læs hele nyheden
 • Drop Zonen

  Drop Zonen Foreningen Den Boligsociale Fond har netop modtaget en treårig bevilling fra Socialstyrelsen til projekt Drop zonen. Formålet med projektet er at forebygge, at unge indgår i gråzone-prostitution. Det skal bl.a. ske gennem samtale- og rådgivningsforløb med unge i prostitutionslignende relationer, dialog, rådgivning og støtte samt længerevarende rådgivningsforløb for dem, der har behov for […]

  Læs hele nyheden
 • Selvværd – Et fundament til at indtage verden

  Selvværd – et fundament for at indtage verden I Center for Trivsel og Udvikling (CTU) arbejder vi med børn og unge fra familier, hvor der er eller har været en rusmiddel-problematik. Vi tilbyder behandling i form af individuelle forløb og gruppeforløb. De udfordringer, børnene og de unge kommer med, er mange-artede og kan være alt […]

  Læs hele nyheden
 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden