Familienetværk

Med støtte fra bl.a. Socialministeriet startede Den Boligsociale Fond i september 2013 et familienetværk op i frivillig centeret i Nakskov. I 2014 blev projektet afsluttet.​

Familienetværket var for mødre bosiddende på Vestlolland. Det var mødre i familier med små netværk og for deres børn op til ti år. Målet var positive oplevelser, socialt samvær og mere overskud i hverdagen.​

Netværksgruppen mødtes hver 14. dag i tre timer og var kun for mødre. Mens mødrene var i netværksgruppen, sørgede frivillige for at børnene fik gode oplevelser sammen.

En lørdag om måneden tog vi på udflugt sammen, oplevelsesture i naturen med medbragt mad og drikke. Deltagerne i familienetværket var selv med til at bestemme, hvor vi skulle tage hen og der blev planlægt aktiviteter for såvel voksne som børn.​

Hensigten var socialt samvær og at få indsigt i naturens mangfoldighed og uligheder uanset årstiden. Det kostede ikke noget at deltage i familienetværket.​

I forbindelse med højtider var der udflugter sammen med andre projekter i Den Boligsociale Fond, bl.a. ”Bedste Ven​og Reservebedste”.

Der kunne være op til 15 deltagere i netværket plus børn.​

På sigt var det ønsket at familienetværket kan bidrage til varige venskaber for familierne.​

Formålet med Familienetværket var:

 • At forebygge ensomhed og social isolation blandt udsatte familier, som mangler socialt netværk.
 • At få de voksne i familierne til at opnå et styrket selvværd ved at skifte rolle fra at være hjælpmodtagere til at være aktive deltagere i projektet og i andre foreninger som frivillig.
 • At sikre børn i udsatte familier tryghed i hverdagen gennem kontakt til andre børn samt til andre voksne.
 • At give børn i udsatte familier nye oplevelser i hverdagen.
 • Hjælp til selvhjælp – at familierne sammen med de frivillige selv skaber rammerne for deres egen udvikling og aktivitet for på den måde at blive medaktør i eget liv.

Yderlige oplysninger om projektet kan fås hos Merete Dobusz på tlf. 21 93 63 24.​

NYHEDER

 • Invitation til debatmøde og generalforsamling

  Debatmøde og generalforsamling Mandag den 13. maj 2019 kl. 18.00 Frivilligcenteret, Hoskiersvej 17, 1., Nakskov Oplæg af Anne Riis Frivilligt arbejde med mennesker med hukommelsesproblemer Kl. 19.00 Generalforsamling Dagsorden iflg vedtægterne Fælles spisning Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april 2019 Af hensyn til spisningen vil vi gerne […]

  Læs hele nyheden
 • Styrk din hjerne

  Styrk din hjerne Projekt Styrk din hjerne er en vifte af tilbud til folk, der er begyndt at få hukommelsesudfordringer. Projektet er et samarbejde mellem DBF, Lolland kommune og frivilligcenter Lolland om at indbyde borgere og lokalsamfund på Lolland i at deltage i udvikling af nye aktivitetstilbud for sig selv og andre for at forebygge […]

  Læs hele nyheden
 • mindchange

  Den Boligsociale Fond har fået tilskud af Socialstyrelsen til et fireårigt projekt om udvikling af en landsdækkende frivillig onlinerådgivning.

  Læs hele nyheden
 • Stillinger

  Vil du hjælpe børn og unge til at trives og blive bedre rustede til at mestre deres situation?
  Så er stillingen som rådgiver/behandler i Den Boligsociale Fonds projekt Center for Trivsel og udvikling på Lolland-Falster måske noget for dig?

  Læs hele nyheden
 • CTU

  CTU – Center for Trivsel og Udvikling Center for trivsel og udvikling for børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer på Lolland-Falster

  Læs hele nyheden
 • Nyhedsbreve og årsberetninger

  Se foreningens seneste nyhedsbrev.

  Læs hele nyheden