Familienetværk

Med støtte fra bl.a. Socialministeriet startede Den Boligsociale Fond i september 2013 et familienetværk op i frivillig centeret i Nakskov. I 2014 blev projektet afsluttet.​

Familienetværket var for mødre bosiddende på Vestlolland. Det var mødre i familier med små netværk og for deres børn op til ti år. Målet var positive oplevelser, socialt samvær og mere overskud i hverdagen.​

Netværksgruppen mødtes hver 14. dag i tre timer og var kun for mødre. Mens mødrene var i netværksgruppen, sørgede frivillige for at børnene fik gode oplevelser sammen.

En lørdag om måneden tog vi på udflugt sammen, oplevelsesture i naturen med medbragt mad og drikke. Deltagerne i familienetværket var selv med til at bestemme, hvor vi skulle tage hen og der blev planlægt aktiviteter for såvel voksne som børn.​

Hensigten var socialt samvær og at få indsigt i naturens mangfoldighed og uligheder uanset årstiden. Det kostede ikke noget at deltage i familienetværket.​

I forbindelse med højtider var der udflugter sammen med andre projekter i Den Boligsociale Fond, bl.a. ”Bedste Ven​og Reservebedste”.

Der kunne være op til 15 deltagere i netværket plus børn.​

På sigt var det ønsket at familienetværket kan bidrage til varige venskaber for familierne.​

Formålet med Familienetværket var:

  • At forebygge ensomhed og social isolation blandt udsatte familier, som mangler socialt netværk.
  • At få de voksne i familierne til at opnå et styrket selvværd ved at skifte rolle fra at være hjælpmodtagere til at være aktive deltagere i projektet og i andre foreninger som frivillig.
  • At sikre børn i udsatte familier tryghed i hverdagen gennem kontakt til andre børn samt til andre voksne.
  • At give børn i udsatte familier nye oplevelser i hverdagen.
  • Hjælp til selvhjælp – at familierne sammen med de frivillige selv skaber rammerne for deres egen udvikling og aktivitet for på den måde at blive medaktør i eget liv.

Yderlige oplysninger om projektet kan fås hos Merete Dobusz på tlf. 21 93 63 24.​

Nyheder