Bevar dig vel

Bevar dig vel, er flere forskellige tilbud, under Den Boligsociale Fond, der henvender sig til mennesker med demens eller hukommelsesvanskeligheder og deres pårørende, på Lolland.

Demens/hukommelsesvanskeligheder kan give store udfordringer i hverdagen. Forskning tyder på, at man via et socialt og aktivt liv kan styrke og opretholde livskvalitet, samt funktionsevne længere tid og derved forhale udfordringerne.

Bevar dig vel er tre forskellige tilbud, der enten kan vælges som enkeltstående tilbud, eller i sammenhæng med hinanden.

Fælles mål for tilbuddene er, at deltagerne og de frivillige oplever aktivitet, fællesskab, trivsel og rigtig mange gode grin.

Café Liv & Glæde

Henvender sig til mennesker, der har hukommelsesvanskeligheder tæt inde på livet, enten selv og/eller som pårørende. Caféens aktiviteter indeholder f.eks. sang, dans, foredrag, udflugter og hyggeligt samvær med ligestillede. Her kan man komme og opleve liv og glade dage, samt være en del af et fællesskab, hvor man kan bevare eller udvikle livsglæde og et socialt aktivt liv.

Kom i hu

Er gruppetilbud til mennesker med milde/let moderate hukommelsesvanskeligheder. Tilbuddet tager udgangspunkt i samvær og aktiviteter, der bl.a. styrker livsglæde og trivsel. Ønsket med grupperne er, at deltagerne føler sig støttet af et netværk, der kan styrke deres selvværd og hjælpe til at få en god hverdag, på trods af de vanskeligheder der opleves.  Navnet Kom i hu beskriver, at deltagerne gennem aktiviteter hjælpes ad med at sætte gang i de små grå, huske tilbage og fastholde ”hvem er jeg?”.

Bevar os vel

Er gruppetilbud for pårørende, der tager udgangspunkt i erfarings/videns udveksling, redskaber og information, der kan styrke deltagerne til at støtte sig selv og deres familiemedlem mere konstruktivt og varigt. Ønsket med grupperne er først og fremmest, at de pårørende oplever sig støttet af et netværk, så psykisk nedslidning og depression forebygges.

Tilbuddene er gratis. Der kan dog forekomme en lille deltagerbetaling ved spisearrangementer og udflugter. Bevar dig vel tilbuddene afholdes på Frivilligcenter Lolland, afd. Maribo og afd. Nakskov.

Vil du høre mere om Bevar dig vel, er du velkommen til at kontakte:

Frivilligkoordinator

Alice Beinthin

26828711

ab@boligsocial.dk

 

 

 

Nyheder