Uden for samfundets hovedstrøg

”Foreningen Den Boligsociale Fond” arbejder for at forbedre forholdene for mennesker, der befinder sig uden for samfundets hovedstrøg. Vi er en frivillig forening, hvor alle kan blive medlem eller indgå i vore lokale aktiviteter som frivillig.

Vi beskæftiger os både med sociale indsatser over for de mest udsatte og sårbare grupper i samfundet og med boligsociale aktiviteter til mennesker, der har vanskeligt ved at klare sig i en almindelig bolig uden hjælp, f.eks. på grund af psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed eller andre alvorlige personlige problemer.

Foreningen ønsker at bidrage til udviklingen af nye metoder og udbrede viden om gode eksempler på boligsocialt arbejde og tilbyder at træne og støtte lokale aktører i det boligsociale arbejde.

Foreningens indsatser skal altid være i overensstemmelse med målgruppens behov, de skal være baseret på et socialt og humanistisk grundlag, og de skal nå derud, hvor den offentlige indsats ikke rækker. Derfor er det vigtigt for foreningen at involvere brugerne og andre som frivillige i de lokale aktiviteter. Læs mere » 

Nyheder